Ventilatie is cruciaal om scholen te wapenen tegen Coronavirus

Geplaatst: dinsdag 20 oktober 2020

Persbericht van de Vlaamse Confederatie Bouw van 20 oktober 2020
.
VENTIBEL.be onderschrijft deze boodschap volledig.
.
Coronavirus – Ventilatie is cruciaal om scholen te wapenen tegen coronavirus (VCB)
.
BRUSSEL 20 oktober 2020
.
Doordachte ventilatie is cruciaal om gebouwen te wapenen tegen het coronavirus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst op het belang van een gericht actieplan voor de scholen met onder meer de installatie van slimme ventilatie als speerpunt.
Om de luchtkwaliteit in de Vlaamse scholen grondig aan te pakken en het risico op verdere verspreiding van het virus via scholen te beperken, is een gedegen actieplan noodzakelijk. De VCB schuift enkele punten naar voren om scholen zo lang mogelijk te kunnen openhouden.
.
Om de risico’s bij de verspreiding van luchtdeeltjes in klaslokalen tot een minimum te herleiden, zijn gerichte CO2-metingen in de klaslokalen en ventilatiemaatregelen onontbeerlijke voorwaarden. De scholen moeten een prioriteitenlijst en een ambitieplan opstellen. Het kabinet Onderwijs moet extra middelen vrijmaken zodat de scholen de nodige ventilatiemaatregelen kunnen treffen in de meest kritische lokalen.
.
Om het risico van besmetting in gebouwen zo laag mogelijk te houden, is het van belang om de lucht in een gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. Daarom is het gebruik van aangepaste ventilatiesystemen van groot belang. Deze systemen dienen zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk factoren.